Café Orient (Swedish)

 

 

 

„Café Orient“ i Wiesbaden har byggts upp igen!

Företag för modellbygge i Thüringen återskapade det gamla trendkafeet i skala 1:25.

När Alfred Georgi, f. d. Kejsarling Kock hos Wilhelm II, lät Bygga „Café Orient“ „Unter den Eichen“ vid förra sekelskiftet, utvecklades det snart till en av de mest populära mötesplatserna för Wiesbadens societet.

Den kände arkitekten I Wiesbaden, Carl Dormann, hade skapat en morisk fasad för kafeet, Taggade arkader i form av hästskor och åsneryggar, tre moske- aktiga kupoltorn och ett otal små torn, blåbottnade orientaliska utsmyckningar med randiga klinkformar och dyrbara stalaktitkrans-lister gav byggnaden ett mycket muselmanskt utseende. Detta intryck förstärktes ytterligare genom den mer än överdådiga inredningen.

1914 arrenderades det bisarr-mondäna huset av hotell-fackmannen Georges Richefort från Alsace, som sedermera köpte det. Nu upplevde kafeet sin blomstringstid. Richefort föranledde därför till och med tillbyggnad av en balsal för tusen (!) personer. Dock sedan – krisen i världsekonomin. 1929 fick Richefort begära konkurs.

„Café Orient“ stängdes temporärt och verksamheten fortsattes senare av andra.

Byggnaden klarade andra världskriget utan att skadas men revs ändå 1964 för att ge plats åt ett höghusbygge.

 

Besucher des Café Orient

Heute 58

Gestern 65

Woche 123

Monat 1802

Insgesamt 102851